Tu jesteś:

Izabela Kasperkowiak

Izabela Kasperkowiak posiada uprawnienia biegłego rewidenta (numer wpisu 12196) i dwunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów (w zakresie biznesowym, rachunkowym i podatkowym). Specjalizuje się w realizacji audytów podatkowych oraz finansowych, badaniu sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych), projektach due diligence, bieżącym doradztwie podatkowym (głównie w obszarze podatku dochodowego) oraz szkoleniach z zakresu prawa bilansowego.

Izabela uczestniczyła w ponad 70 projektach due diligence, w tym: o zasięgu międzynarodowym, realizowanych dla prywatnych inwestorów, spółek giełdowych, instytucji corporate finance i funduszy inwestycyjnych.


Doświadczenie zawodowe

 • Fabryka Formy S.A. (03/2016 do chwili obecnej) – starszy kontroler finansowy, doradca podatkowy i księgowy
 • Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o Sp. k.:
  • 08/2014 – 02/2016 – menedżer/lider w zespole due diligence w Departamencie Doradztwa Podatkowego
  • 08/2009 – 07/2014 – specjalista, doradca w zespole due diligence w Departamencie Doradztwa Podatkowego
  • 10/2008 – 07/2009 – starszy konsultant w zespole due diligence w Departamencie Doradztwa Podatkowego
  • 09/2007 – 09/2008 – starszy asystent w Departamencie Audytu
 • BDO Numerica Sp. z o.o. (03/2006 – 08/2007) – asystent biegłego rewidenta


Obszary specjalizacji

 • Przeprowadzanie audytów i przeglądów podatkowych w obszarze podatku CIT i VAT
 • Realizacja merytoryczna, zarządzanie i koordynowanie projektami due diligence w obszarze finansowym i podatkowym
 • Badanie sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) oraz badania planów przekształcenia
 • Uczestnictwo w projektach z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego (przygotowanie opinii podatkowych, konsultacje, porady)
 • Doradztwo z zakresu prawa bilansowego (na gruncie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości)
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i kalkulacji podatku dochodowego (bieżącego i odroczonego)
 • Sporządzanie budżetów finansowych
 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu prawa bilansowego


Publikacje

 • Prasa fachowa:
  • Rzeczpospolita: „Jak wyceniamy kontrakty długoterminowe” (2008)
 • Blog doradców podatkowych Grant Thornton:
  • „Optymalizacja kapitału obrotowego netto” (2015)
  • „Due diligence – skuteczne narzędzie w transakcjach kapitałowych” (2015)

Masz pytania?
Odpowiemy

Beata Hudziak
Partner Zarządzający
Doradca Podatkowy
M. +48 509 774 544
E. beata.hudziak@8tax.pl